אודות

ד"ר טלי תאני-הררי עומדת בראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים (MBA) במרכז האקדמי פרס, מרצה בבתי הספר לתקשורת ולמנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן וחוקרת בתחומי האסטרטגיה, המיתוג, השיווק והתנהגות צרכנים.
ד"ר טלי תאני-הררי עוסקת בייעוץ לגיבוש אסטרטגיות מיתוג אפקטיביות, תוך שימוש במתודות מובנות ומבוססות המשלבות את הידע והמחקר האקדמי בתחום עם הניסיון המקצועי באסטרטגיה ומיתוג.

אקדמיה

ראש התוכנית לתואר השני (MBA) בבית הספר למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס ומרצה בבתי הספר לתקשורת ולמנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
מרצה בתחומי האסטרטגיה, המיתוג והשיווק: ניהול השיווק / להיות סמנכ"ל שיווק / תקשורת שיווקית / ארגז הכלים השיווקי / היבטים פסיכולוגיים במיתוג / מיתוג אישי בעולם העבודה החדש

חוקרת בתחומי האסטרטגיה, המיתוג, השיווק והתנהגות צרכנים. למסקנות המחקרים תרומה במישור האקדמי, במישור הפרקטי-ניהולי ובמישורים האתי והרגולטורי.
המחקרים פורסמו בכתבי עת מובילים, זכו להכרה של הקרן הלאומית למדע(ISF) / כנסת ישראל הועדה לזכויות הילד / לשכת המדען הראשי / גורמים נוספים.

מאמרים אקדמיים

-Eyal, K., Aharoni, M. & Te'eni-Harari, T. (2022). ICTs1 (and Freedom) for All: Representations of ICT Use in Young Children's Television Content, The 72nd Annual International Communication Association (ICA) Conference, Paris, 26-30 May 2022.

– Eyal, K., Aharoni, M. & Te'eni-Harari, T. (2022). ICTs (and Freedom) for All:Representations of ICT Use in Young Children's Television Content, The 24 annual conference of the Israeli Communication Association, Jerusalem, 20.6.2022.

-Eyal, K., Te’eni-Harari, T. & Katz, K. (2020). Analyzing the Content of Social Networking Site Posts' of Teen-Favored Celebrities, The 24 annual conference of the Israeli Communication Association, Jerusalem, 20.6.2022.

-Te'eni-Harari, T., Sela, Y. & Bareket-Bojmel, L. (2022). Gen Z during the COVID-19 crisis: resilience, values and attitudes, The Israeli law and society association, Rehovot, 2.6.2022.

-Teeni-Harari, T. & Yadin, S. (2019). Regulatory literacy: Rethinking television rating in the new media age, The Israeli law and society association, Bar Ilan University, 29.12.2019.

-Eyal, K., Te'eni-Harari, T. & Aharoni, M. (2019). The World Belongs to the Young: Representation of Socialization Agents in Early Childhood Television Content, The 69th Annual International Communication Association (ICA) Conference, Communication Beyond Boundaries, Washington DC, 24-28 May 2019.

-Kela Madar, N., Te'eni-Harari, T. Icekson, T. & Sela, Y. (2019). Optimism and Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Emotional Intelligence, The ICPIE 2019, 21th International Conference on Productivity, Innovation, and Entrepreneurship, London, 25-26, 2019.

-Te'eni-Harari, T. & Yadin, S. (2018). Regulatory Literacy: Rethinking TV Rating in the New Media Age. The annual conference of the Israeli Communication Association, Rishon Letzion, Israel, 03.2018

-Te’eni-Harari, T., & Eyal, K. (2017). Adolescents' reactions to food products and body images in advertisements, The annual conference of the International Communication Association, San Diego, CA, 05.2017

-Te'eni-Harari, T., & Eyal, K. (2017). Fattening food products and perfect bodies: A qualitative examination of adolescents' reactions to food advertisements, The annual conference of the Israeli Communication Association, Hof Ashkelon, Israel, 04.2017

-Alon-Toder, A., Te’eni-Harari, T., Giloz-Ran E. & Rosenstreich, E. (2016) License to Kill: Examining Licensing Effect in the Context of CSR and Tax, The 5th international conference on social responsibility, ethics and sustainable business reporting from the Consumers‘ Perspective, Milano, Italy, 10.2016

-Eyal, K., & Te'eni-Harari, T. (2015). He eats healthy and he's a little bit fat": Children's reactions to contradictory messages about food and body on television, The annual conference of the Israeli Communication Association, Raanana, Israel, 04.2015.

-Te'eni-Harari, T. (2014). The importance of the involvement in saving money in predicting financial measures among children, The annual conference of the Israeli Communication Association, Netanya, Israel, 04.2014.

-Te'eni-Harari, T. & Yadin S. (2013). Rating media content in the new media environment, The annual conference of the Israeli Communication Association, Ramat Gan, 03.2013.

-Eyal, K. & Te'eni-Harari, T. (2013). Liking them thin: Adolescents’ favorite television characters and body image, The annual conference of the Israeli Communication Association, Ramat Gan, 03.2013

-Te'eni-Harari, T. & Yadin S. (2013). Rating media content in the new media environment, Family, Education and Media in a Diverse Society Conference, 01.2013

-Eyal, K. & Te'eni-Harari, T. (2012). Explaining the relationship between electronic media exposure and adolescents' body image perceptions: The role of favorite characters, The annual conference of the International Communication Association, 06.2012

-Eyal, K. & Te'eni-Harari, T., (2012). Explaining the relationship between electronic media exposure and adolescents' body image perceptions: The role of favorite characters, The annual conference of the Israeli Communication Association, Tel Aviv, 04.2012.

-Te'eni-Harari, T. (2012). the Saving Box in the Drawer, The annual conference of the Israeli Communication Association, Tel Aviv, 04.2012.

-Te'eni-Harari, T. (2011). The new Advertising Effectiveness Model for young people, The annual conference of the Israeli Communication Association, Haifa, 04.2011.

-Te'eni-Harari, T. (2011). Advertising effectiveness among the young: the Role of involvement variables in advertising information processing, International Conference on Behavioral Decision Making (DM Conference), Herzelia, 05.2011.

-Te'eni-Harari, T., (2009). Rating harmful contents and products in the new media environment,
Consumer Culture and the Ethical Treatment of Children: Theory, Research and Fair Practice Conference, Michigan, 11.2009.

-Te'eni-Harari, T. (2009). Ad effectiveness among young people: Mobile phones versus other products, Consumer Culture and the Ethical Treatment of Children: Theory, Research and Fair Practice Conference, Michigan, 11.2009.

-Te'eni-Harari, T. (2009). Advertisements, mobile phones and young people, The annual conference of the Israeli Communication Association, Emek Yezreel, 09.2009.

-Te'eni-Harari, T. & Shwartz-Altshuler, T. (2007). Product placement regulation in television content for the young: Psychology and legal aspects, The annual conference of the Israeli Communication Association, Raanana, 05.2007.

-Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2007). The importance of product involvement for predicting advertising effectiveness among youth,The annual conference of the Israeli Communication Association, Raanana, 05.2007.

-Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2006). Information processing of advertising among children: the Elaboration Likelihood Model as applied to youth, The annual conference of the International Communication Association, Dresden, 19-23/06/2006.

-Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2006). Product involvement among the young: Implications for marketing strategy, European Marketing Academy, Athens, 23-26/5/2006.

2021 Chief Scientist, Ministry of Education

2017 Information Division, the Knesset, Israel

2013 ISF (competitive grant)

2012 The Second Television and Radio Broadcasting Authority
(competitive grant)

2011 The Second Television and Radio Broadcasting Authority

2005 The Second Television and Radio Broadcasting Authority

(competitive grant)

Ph.D. Dissertation
The Elaboration Likelihood Model for Children: Persuasion and Attitude Change Routes
at Various Cognitive Development Stages and Levels of Involvement


Articles in Refereed Journals – Published
Te'eni-Harari, T., Sela, Y. & Bareket-Bojmel, L. (2022). Gen Z during the COVID-19
crisis: resilience, values and attitudes, Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03501-4

Eyal, K., Aharoni, M. & Te’eni-Harari, T. (2022). Representations of ICT Use in
Young Children's Television Content Broadcast in Israel, New Media and Society. 14614448221142822.‏ https://doi.org/10.1177/14614448221142822

Eyal, K., Te’eni-Harari, T., & Aharoni, M. (2021). The world belongs to the young:
Representation of socialization agents in early childhood television content. Communication Reports, 34(2), 51-64. https://doi.org/10.1080/08934215.2021.1907427

Te'eni-Harari, T., & Bareket-Bojmel, L. (2021). An integrative career self-
management framework: The personal-brand ownership model. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 73(4), 372.‏ https://doi.org/10.1037/cpb0000220

Eyal, K., Te'eni-Harari, T., & Katz, K. (2020). A content analysis of teen-favored
celebrities' posts on social networking sites: Implications for parasocial relationships and fame-valuation. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 14(2), article 7. https://doi.org/10.5817/CP2020-2-7

Te'eni-Harari, T., Eyal, K., & Aharoni, M. (2020). It's complicated: Plot and formal
feature complexity in early childhood television content. Mass Communication & Society, 23(4), 578-599. https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1711953

Aharoni, M., Eyal, K., & Te'eni-Harari, T. (2020). Princesses and fighters on a journey toward a (partial) challenging of gender stereotypes on television programs to children in Israel [Hebrew]. Migdar [Gender]: An Academic Interdisciplinary Journal of Gender & Feminism, 7. Permanent link: https://a0892f23-8915-4259-a76e-148e464cfcf1.filesusr.com/ugd/6ec31f_076f91b24b6b478da5b78bb4e6a5ce28.pdfTe'eni

Te'eni-Harari, T., & Eyal, K. (2020). The role of food advertising in adolescents'
nutritional health socialization. Health Communication, 35(87), 882-893. https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1598737

Kela Madar, N., Te'eni-Harari, T., Icekson, T. & Sela, Y. (2019). Optimism and
Entrepreneurial Intentions among Students: The Mediating Role of Emotional Intelligence, Journal of Entrepreneurship Education, 22, 4, 1-19. https://www.proquest.com/scholarly-journals/optimism-entrepreneurial-intentions-among/docview/2331377387/se-2

Toder-Alon, A., Te'eni-Harari, T. & Rosenstreich, E. (2019). Give or Take? Consumers’
Ambivalent Perspectives on the Relationship between a Firm’s Corporate Social Responsibility Engagement and its Responsible Tax Payments, Corporate Social Responsibility and Environmental Management. https://doi.org/10.1002/csr.1727

Te'eni-Harari, T. & Yadin, S. (2019). Regulatory literacy: Rethinking television rating in the new media age, University of Missouri-Kansas City Law Review, 88, 1,
101-114

Toder-Alon, A., Te’eni-Harari, T., Giloz, E., & Rosenstreich, E. (2018). License to Kill:
Examining Licensing Effect in the Context of Corporate Social Responsibility and Tax Reporting from the Consumers’ Perspective. In Corporate Responsibility and Digital Communities (pp. 229-246). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63480-7_12

Te’eni-Harari, T., & Eyal, K. (2017). The psychology of social networking: The
challenges of social networking for fame-valuing teens' body image. Philosophia, 45(3), 947-956. doi: 10.1007/s11406-016-9806-8.

Te'eni-Harari, T. (2016). Financial literacy among children: the role of involvement in
saving money. Young Consumers, 17.2, 197-208.

Eyal, K., & Te’eni-Harari, T. (2016). High on attractiveness, low on nutrition: An over-
time comparison of advertising food products on Israeli television. Health Communication, 31(8), 988-977. https://doi.org/10.1080/10410236.2015.1026431

Te’eni-Harari, T., & Eyal, K. (2015). Liking them thin: Adolescents’ favorite television
characters and body image. Journal of Health Communication, 20(5), 607-615. https://doi.org/10.1080/10810730.2015.1012241

Te’eni-Harari, T. & Yadin, S. (2014). The regulation-education web: Television ratings
system in the new media environment [Hebrew], Media frames: Israeli journal of communication, 13, 20-38. https://ssrn.com/abstract=2532519

Eyal, K., & Te’eni-Harari, T. (2013). Explaining the relationship between media
exposure and early adolescents' body image perceptions: The role of favorite characters. Journal of Media Psychology, 25(3), 129-141. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000094

Te’eni-Harari, T. (2013). Clarifying the relationship between involvement variables and advertising effectiveness among young people. Journal of Consumer Policy, 37.2, 183-203. https://doi.org/10.1007/s10603-013-9226-0

Te'eni-Harari, T. & Shwartz-Altshuler, T. (2012). Regulatory tools for dealing with
product placement in commercial broadcasts: What is missing from the current arrangement and what should be added as a complementary model? [Hebrew], Media frames: Israeli journal of communication, 8, 27–58

Te'eni-Harari, T. & Hornik, J. (2010). Factors influencing product involvement among
young consumers. Journal of Consumer Marketing, 27.6, 499–506. https://doi.org/10.1108/07363761011078235

Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2009). The importance of product
involvement for predicting advertising effectiveness among young people. International Journal of Advertising, 28 (2), 203–229. https://doi.org/10.2501/S0265048709200540

Te'eni-Harari, T. (2008). Sales promotion, premiums and young people in the 21st
century. Journal of Promotion Management, 14, 1/2, 17–30. https://doi.org/10.1080/10496490802508534

Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2007). Information processing of advertising among children: The elaboration likelihood model as applied to youth. Journal of Advertising Research, 47, 3, 326–340. https://doi.org/10.2501/S0021849907070341

 

-היימן ינון, תאני-הררי טלי וקנר יהב נורית (2021). גילי והאריה הקסום ויליאם, הוצאת סטימצקי

-תאני-הררי טלי וקנבל אלרואי (2018). עשינו עסק, הוצאת סטימצקי

-תאני-הררי טלי ונחמיאס חני (2011). הקופה שמאחורי מגירת הגרביים, הוצאת כנרת

יעוץ לגיבוש אסטרטגית מיתוג לחברות: להפוך למותג מוביל

תהליך הייעוץ לחברות לגיבוש אסטרטגית מיתוג אפקטיבית מאפשר לחברות לגבש פוקוס אסטרטגי ברור ולאזן בין הצורך להתאים את המותג לשינויים בסביבה השיווקית והצרכנית לבין הצורך בעקביות, יציבות ואמון.

באמצעות מתודה מובנת ומבוססת, הבנה עמוקה של הסביבה, זיהוי המגמות העתידיות וידע נרחב בניתוח התנהגות הצרכנים והפסיכולוגיה של הצרכן, ד"ר טלי תאני-הררי מסייעת לחברות לגבש אסטרטגית מיתוג אפקטיבית ולהפוך למותג מוביל לאורך זמן.

תהליך הייעוץ לחברות לגיבוש אסטרטגיית מיתוג אפקטיבית יאפשר לחברות להגדיל את נכסיות המותג, לשפר את מערכת היחסים עם הצרכנים, להגדיל את המכירות והרווחיות ולבנות חוסן מותגי המשפר את יכולת ההתמודדות של המותגים בתקופות של שינויים ומשברים.

יעוץ לגיבוש אסטרטגית מיתוג אישית - השלבים בדרך למגה טאלנט

הסביבה המשתנה מציבה סימני שאלה רבים לגבי קידומה של הקריירה, לגבי האיזונים הנכונים, לגבי המטרות והשאיפות. באמצעות מתודה מובנת, מסייעת ד"ר טלי תאני-הררי למנהלים ועצמאיים למצוא את הפוקוס להתפתחות הקריירה ולגבש אסטרטגית מיתוג אישית לטובת הקידום והפיתוח האישי ולהפוך למגה טאלנט.

קידום החינוך לצרכנות נבונה

ב– 20 השנים האחרונות בוחנת ד"ר טלי תאני-הררי את התנהגותם של צרכנים צעירים במסגרת מחקרים אקדמיים רבים ומובילה פעילות אינטנסיבית לקידום החינוך לצרכנות נבונה והחינוך הפיננסי בישראל: ד"ר טלי תאני-הררי פרסמה ספרי ילדים העוסקים בקידום החינוך לצרכנות נבונה, משתתפת בפורומים ובוועדות לקידום הנושא, עוסקת בהעלאת המודעות לנושא חשוב זה בתקשורת ומסייעת למשרד החינוך בגיבוש תכניות לימוד בתחום הצרכנות הנבונה.

ספרים

הקופה שמאחורי מגירת הגרביים​

ד״ר טלי תאני הררי וחני נחמיאס

הקופה שמאחורי מגירת הגרבים הוא ספר ראשון בסדרת כלכלה מהתחלה, שמטרתה לתת לילדים של המאה ה-21 כלים לצרכנות בקרתית ונבונה דרך ספור מהנה ומעורר הזדהות.

הספר "הקופה שמאחורי מגירת הגרביים" נכתב על ידי ד״ר תאני יחד עם השחקנית וסופרת הילדים חני נחמיאס, ועוסק בהקניית כלים לצרכנות נבונה ולהתמודדות טובה יותר של הילדים בסביבה התקשורתית שלהם, בדגש על חסכון. 

הספר מיועד לקריאה משותפת של הורה וילד ומעודד דיאלוג ופעילות בין הילד לבין ההורה סביב סוגיית הצריכה והביקורתיות. בספר זה ילמדו גיבורי הסדרה מהו תפקידו של הכסף בחיינו, מדוע חשוב לחסך, ומהן המשמעויות של "הבחירות הכלכליות" שאנחנו עושים כבר בגיל צעיר.

מאחורי הספר עומד מחקר אקדמי רחב בתחום הצרכנות וההתנהלות הכלכלית של האדם ושל ילדים בפרט המהווה את הבסיס לכתיבתו. הספר פונה לילדים בגילאי 5-8, ומותאם לגילאים אלה מבחינת השפה, תהליכי עיבוד המסר והתפתחות הילד כצרכן. 

עשינו עסק

ד״ר טלי תאני הררי ועו״ד (רו״ח) אלרואי קנבל

איך נקבעים מחירים? מהי הלוואה ומהו חסכון? מהם ביטוח, הבטחת הכנסה ונתינה? מה עושים כדי שהעסק יצליח ואיך מקדמים מכירות? מהי צרכנות נבונה? מהם מיסים ואיך מתנהל תקציב המדינה? בורסה, בנקים יבוא ויצוא כל אלה ועוד תמצאו ב”עשינו עסק”.

הספר נכתב על ידי ד״ר הררי יחד עם עו״ד רועי קנבל מתוך רצון להנגיש לילדים הצעירים את העולם הפיננסי ולהקנות להם ידע, הבנה וכלים שיאפשרו להם לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ולהפוך לצרכנים נבונים עם התבגרותם.  המושגים בספר מוצגים בליווי דוגמאות מוכרות ואיורים להמחשת המושגים לילדים הצעירים.

הספר “עשינו עסק” מציג לצעירים מושגים חשובים בתחומי הצרכנות, הכלכלה והעסקים, על מנת להקנות להם את הידע וההבנה כבסיס לקבלת החלטות צרכניות ופיננסיות נבונות. 

הספר מחולק לשלושה חלקים: החלק הראשון עוסק בשאלה מהו כסף ומציג לילדים את האופן בו התפתח הכסף, את אופן קביעת המחירים, מסביר על הלוואות, חסכון, על בנקים, בורסות וביטוחים וכן עוסק בעוני ובנתינה; החלק השני של הספר עוסק בשאלה איך מנהלים עסק ומתייחס לסוגיות כמו ניהול הקופה של העסק, ניהול עובדים, התחייבויות, קביעת מחיר, שיווק וצרכנות נבונה; החלק השלישי של הספר עוסק בהשפעת הכלכלה על העסק ובניהול המדינה כעסק. בחלק זה נידונים מושגים כמו מיסים, אבטלה, יבוא, יצוא ועוד.

המושגים בספר מוצגים בליווי דוגמאות מוכרות ואיורים להמחשה, בכך הוא מיועד לילדים עצמם ומאפשר להם לבחור את הנושאים המעניינים אותם ולהעמיק בהם, אולם מתאים גם לקריאה משותפת של הורה-ילד ולהמשך השיחה על הנושאים שבספר גם לאחר הקריאה. 

 

פודקאסטים

להאזנה לפודקאסט

ממיתוג עצמי והתפתחות אישית להצלחה עם ד״ר טלי תאני


להאזנה לפודקאסט

איך להפוך לטאלנט בתחומך עם מיתוג אישי עוצמתי עם ד״ר טלי תאני הררי: כשכסף פוגש אנשים

להאזנה לפודקאסט

על צרכנות דיגיטלית של דור העתיד עם ד״ר טלי תאני הררי: כשכסף פוגש אנשים

להאזנה לפודקאסט

פרופ' תמר הרמן ופרופ' יורם קלמן מראיינים את ד"ר טלי תאני-הררי על שיווק לצעירים: אדרבא גל"צ והאוניברסיטה הפתוחה

להאזנה לפודקאסט

פודקאסט על שיווק: שיווקאסט - מדברים שיווק