אקדמיה

אקדמיה

ראש התוכנית לתואר השני (MBA) בבית הספר למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס ומרצה בבית הספר למנהל עסקים במרכז הבין-תחומי בהרצליה (IDC).

מרצה מצטיינת בקורסים אקדמיים: ניהול השיווק, התנהגות צרכנים, מיתוג אישי בעולם העבודה החדש, התנהגות צרכנים צעירים ותקשורת שיווקית ומעבירה סדנאות בתחומי השיווק, התנהגות צרכנים צעירים, מיתוג אישי ועוד.

מאמינה יותר מהכל בשילוב האקדמיה בפרקטיקה והפרקטיקה באקדמיה, ומיישמת את תוצאות המחקר בעולם העסקי והחינוכי.

תחומים מרכזיים

התנהגות צרכנים צעירים

עוסקת במחקר בתחום המשלב דיסציפלינות שונות ולכן בעל תרומה ייחודית להבנה טובה יותר של תהליכי עיבוד המידע הפרסומי בקרב הצעירים ועל השפעות של תהליכים אלה על הצעירים.

למסקנות המחקרים תרומה במישור האקדמי ובמישורים האתי והרגולטורי, תוך הצעת שינויים ושיפורים משמעותיים להגנה ראויה על הצעירים בסביבה התקשורתית החדשה.

המחקרים פורסמו בכתבי עת מובילים. מחקרים אלה זכו להכרה של הקרן הלאומית למדע (ISF), של כנסת ישראל, הועדה לזכויות הילד ושל גורמים נוספים.

אסטרטגיה, שיווק, תקשורת שיווקית, התנהגות צרכנים

מרצה בתחומי האסטרטגיה והשיווק השונים, תוך התאמת ההרצאה לאתגרי השיווק העדכניים והעתידיים. בקורסים אלה מושג דגש על הכלים העומדים לרשותם של המנהלים, הן ברמה האסטרטגית והן ברמה הטקטית, מוצגים מהלכים רבים מהעולם ומהארץ וניתן דגש משמעותי על אופן יישומן של הפרקטיקות.

מיתוג אישי

פיתוח קורס אקדמי ייחודי, הרצאות וסדנאות בנושא פיתוח מותג אישי למנהלים. התכנים מבוססים על תהליך מובנה לבנייה ולחיזוק המותג האישי.

למיתוג האישי תפקיד מרכזי בעולם העבודה החדש. מטרתם של הקורס האקדמי הייחודי, ההרצאות והסדנאות היא להציג את הדילמות המרכזיות בניהול המותג האישי, להציג תהליך מובנה לבנייה ולחיזוק המותג האישי ולהקנות את "ארגז הכלים" הנדרש הלכה למעשה.

מאמרים אקדמיים

אנגלית

1. Te’eni-Harari, T. & Bareket-Bojmel, L. (in press). An Integrative Career Self-Management Framework: The Personal Brand Ownership Model. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.

 

2. Keren Eyal, Tali Te’Eni-Harari & Matan Aharoni (2021). The World Belongs to the Young: Representation of Socialization Agents in Early Childhood Television Content, Communication Reports, 1-14.

 

3. Eyal, K., Te’eni-Harari, T. & Katz, K. (2020). A Content Analysis of Teen-Favored Celebrities' Posts on Social Networking Sites: Implications for Parasocial Relationships and Fame-Valuation, Cyberpsychology, 14, 2, Article 7.

 

4. Te’eni-Harari, T., Eyal, K., & Aharoni, M. (2020). It’s Complicated: Plot and Formal Feature Complexity in Early Childhood Television Content. Mass Communication and Society, 23(4), 578-599.

5. Teeni-Harari, T. & Yadin, S. (2019). Regulatory literacy: Rethinking television rating in the new media age, University of Missouri-Kansas City Law Review, 88, 1, 101-114

 

6. Kela Madar, N. Teeni-Harari, T. Icekson, T. & Sela, Y. (2019). Optimism and Entrepreneurial Intentions among Students: The Mediating Role of Emotional Intelligence, Journal of Entrepreneurship Education, 22, 4, 1-19.

 

7. Te'eni-Harari, T., & Eyal, K. (2019). The role of food advertising in adolescents' nutritional health socialization, Health Communication, 5, 1-128. Toder-Alon, A., Teeni-Harari, T. & Rosenstreich, E. (2019). Give or Take? Consumers’ Ambivalent Perspectives on the Relationship between a Firm’s Corporate Social Responsibility Engagement and its Responsible Tax Payments, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(4), 872-884.9. Toder-Alon, A., Te’eni-Harari, T., Giloz, E., & Rosenstreich, E. (2018). License to Kill: Examining Licensing Effect in the Context of Corporate Social Responsibility and Tax Reporting from the Consumers’ Perspective. In Corporate Responsibility and Digital Communities (pp. 229-246). Palgrave Macmillan, Cham.10. Te’eni-Harari, T., & Eyal, K. (2017). The psychology of social networking: The challenges of social networking for fame-valuing teens’ body image. Philosophia, 45.3, 947–956.11. Eyal, K., & Te’eni-Harari, T. (2016). High on attractiveness, low on nutrition: An over-time comparison of advertising food products on Israeli television. Health communication, 31.8, 988-997.12. Te'eni-Harari, T. (2016). Financial literacy among children: the role of involvement in saving money. Young Consumers, 17(2), 197-208.13. Te’eni-Harari, T., & Eyal, K. (2015). Liking them thin: Adolescents’ favorite television characters and body image. Journal of Health Communication, 20 (5), 607-615.14. Te’eni-Harari, T. (2013). Clarifying the relationship between involvement variables and advertising effectiveness among young people. Journal of Consumer Policy, 37(2), 183-203.15. Eyal, K., & Te’eni-Harari, T. (2013). Explaining the relationship between media exposure and early adolescents’ body image perceptions: The role of favorite characters. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 25(3), 129-141.16. Te'eni-Harari, T. & Hornik, J. (2010). Factors influencing product involvement among young consumers. Journal of Consumer Marketing, 27.6, 499–506.

 

17. Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2009). The importance of product involvement for predicting advertising effectiveness among young people. International Journal of Advertising, 28 (2), 203–229.

 

18. Te'eni-Harari, T. (2008). Sales promotion, premiums and young people in the 21st century. Journal of Promotion Management, 14 (1/2), 17–30.

 

19. Te'eni-Harari, T., Lampert, S. & Lehman-Wilzig, S. (2007). Information processing of advertising among children: The elaboration likelihood model as applied to youth. Journal of Advertising Research, 47(3), 326–340.

עברית

1. Aharoni, M., Eyal, K., & Te'eni-Harari, T. (2020). Princesses and fighters on a journey toward a (partial) challenging of gender stereotypes on television programs to children in Israel [Hebrew]. Migdar [Gender]: An Academic Interdisciplinary Journal of Gender & Feminism, 7.

 

2. Te’eni-Harari, T & Yadin, S. (2014). The regulation-education web: Television ratings system in the new media environment, Media frames: Israeli journal of communication, 13, 20-38.

3. Te'eni-Harari, T. & Shwartz-Altshuler, T. (2012). Regulatory tools for dealing with product placement in commercial broadcasts: What is missing from the current arrangement and what should be added as a complementary model? Media frames: Israeli journal of communication, 8, 27–58.

 

מאמרים שהוצגו בכנסים מדעיים

1. Eyal, K., Te'eni-Harari, T. & Aharoni, M. (2020). Representations and uses of ICTs in young children's television, annual conference of the Israeli Communication Association

 

2. Teeni-Harari, T. & Yadin, S. (2019). Regulatory literacy: Rethinking television rating in the new media age, The Israeli law and society association, Bar Ilan University, 29.12.2019.

 

3. Eyal, K., Te'eni-Harari, T. & Aharoni, M. (2019). The World Belongs to the Young: Representation of Socialization Agents in Early Childhood Television Content, paper accepted for the 69th Annual International Communication Association (ICA) Conference, Communication Beyond Boundaries, Washington DC, 24-28 May 2019.

 

4. Te'eni-Harari, T. & Yadin, S. (March, 2018). Regulatory Literacy: Rethinking TV Rating in the New Media Age. [Hebrew] Paper presented at the annual conference of the Israeli Communication Association, Rishon Letzion, Israel, 03.2018

 

5. Te’eni-Harari, T., & Eyal, K. (May, 2017). Adolescents' reactions to food products and body images in advertisements. Paper presented the annual conference of the International Communication Association, San Diego, CA, 05.2017

 

6. Te'eni-Harari, T., & Eyal, K. (April 2017). Fattening food products and perfect bodies: A qualitative examination of adolescents' reactions to food advertisements. [Hebrew] Paper presented at the annual conference of the Israeli Communication Association, Hof Ashkelon, Israel, 04.2017

 

7. Alon-Toder, A., Te’eni-Harari, T., Giloz-Ran E. & Rosenstreich, E. (2016). License to Kill: Examining Licensing Effect in the Context of CSR and Tax, Paper presented at the 5th international conference on social responsibility, ethics and sustainable business "Reporting from the Consumers‘ Perspective, Milano, Italy, 10.2016

 

8. Eyal, K., & Te'eni-Harari, T. He eats healthy and he's a little bit fat": Children's reactions to contradictory messages about food and body on television [Hebrew]. Paper presented at the annual conference of the Israeli Communication Association, Raanana, Israel, 04.2015.

 

9. Te'eni-Harari, T. The importance of the involvement in saving money in predicting financial measures among children [Hebrew]. Paper presented at the annual conference of the Israeli Communication Association, Netanya, Israel, 04.2014.

 

10. Te'eni-Harari, T. & Yadin S. Rating media content in the new media environment, Israeli Communication Association, Annual Conference, Bar-Ilan University, 03.2013.

 

11. Eyal, K. & Te'eni-Harari, T., Paper: Liking them thin: Adolescents’ favorite television characters and body image, Israeli Communication Association, Annual Conference, Bar-Ilan University, 03.2013

 

12. Te'eni-Harari, T. & Yadin S. Rating media content in the new media environment, Family, Education and Media in a Diverse Society Conference, 01.2013

 

פרסומים אחרים – שני ספרי ילדים בנושא חינוך פיננסי

תאני-הררי טלי ונחמיאס חני (2011) הקופה שמאחורי מגירת הגרביים, הוצאת כנרת

 

תאני-הררי טלי וקנבל אלרואי (2018), עשינו עסק, הוצאת סטימצקי