הרצאות

בידול אישי ומחוברות ארגונית – זה לא סותר, להיפך!

למחוברות העובדים לארגון יש כיום תפקיד קריטי בהצלחתו של הארגון ובהתמודדות של הארגון עם אתגרים, משברים ושינויים. מחוברות העובדים לארגון מביאה להגברת שביעות הרצון של העובדים, להגברת הנאמנות והמחויבות של העובדים לארגון ובכך תורמת באופן משמעותי הן בהיבט של שימור ופיתוח ההון האנושי בארגון והן בהיבטים פיננסיים משמעותיים.

השאלה היא – איך עושים את זה? איך מעודדים את המחוברות של העובדים לארגון?

תהליך ניהול הבידול האישי הינו תהליך המסייע לעובדים ולמנהלים בארגון לממש את הפוטנציאל שלהם בארגון, לקחת אחריות ולהגביר את תחושת המחוברות שלהם לארגון.

מחקרים מלמדים שהבידול האישי של העובדים והמנהלים מגביר את תחושת הסיפוק שלהם, את שביעות הרצון שלהם ממקום העבודה, את תחושת האחריות האישית ואת הנאמנות והמחוברות לארגון.

המודל הייחודי לגיבוש אסטרטגיית הבידול האישי של ד"ר טלי תאני-הררי מהווה בסיס לתהליך משמעותי, מובנה וקצר מועד שבסופו מוגדרת אסטרטגיה ברורה, אסטרטגיה המאפשרת לממש את הפוטנציאל האישי ולהרגיש מחוברים לארגון.

מנהלים מספרים

הרצאה לארגונים

בידול אישי ומחוברות ארגונית

סדנא לארגונים

בידול אישי ומחוברות ארגונית

קורס לארגונים

בידול אישי ומחוברות ארגונית

ליווי לארגונים ומנהלים

צרכנים מחפשים את המנהלים

מנהיגות אסטרטגית

ההרצאה מאפשרת לדרג הניהולי בחברה להצטייד בתובנות חשובות אודות חשיבותה של המנהיגות האסטרטגית להתמודדות אפקטיבית של הארגון עם האתגרים הן בעתות שגרה והן בעתות משבר.
בהרצאה יוצגו עיקרי המנהיגות האסטרטגית, האופן בו המנהיגות האסטרטגית משרתת את הצרכים המרכזיים של הארגון ותורמת לקידומו של הארגון וכן יוצגו הכלים המרכזיים לחיזוקה של המנהיגות האסטרטגית בארגון ואופן יישומם בארגון.

הנושאים המרכזיים בהרצאה:

פוקוס אסטרטגי בסביבה דינאמית

הסביבה בה פועל הארגון כיום הינה סביבה דינאמית, סביבה המשתנה באופן תדיר ועמוסה בגירויים אינסופיים. מאפיינים אלה של הסביבה מהווים מכשול בדרך לקבלת החלטות ניהוליות אפקטיביות. בסביבה כה דינאמית מקבלי ההחלטות בארגון נדרשים למנגנונים שיסייעו להם לקבל החלטות בזמן אמת.

הרצאה זו עוסקת במנגנון חשוב ומשמעותי מאוד לקבלת החלטות בסיבה דינאמית – הפוקוס האסטרטגי. בהרצאה זו יוצג האופן בו הפוקוס האסטרטגי מסייע בתהליכי קבלת החלטות ומגביר את האפקטיביות. הדרג הניהולי יקבל במסגרת זו את הכלים המרכזיים לבניית פוקוס אסטרטגי לארגון.

הנושאים המרכזיים בהרצאה:

פודקאסט על שיווק: ״שיווקאסט - מדברים שיווק״