הרצאות

בידול אישי ומחוברות ארגונית – זה לא סותר, להיפך!

למחוברות העובדים לארגון יש כיום תפקיד קריטי בהצלחתו של הארגון ובהתמודדות של הארגון עם אתגרים, משברים ושינויים. מחוברות העובדים לארגון מביאה להגברת שביעות הרצון של העובדים, להגברת הנאמנות והמחויבות של העובדים לארגון ובכך תורמת באופן משמעותי הן בהיבט של שימור ופיתוח ההון האנושי בארגון והן בהיבטים פיננסיים משמעותיים.

השאלה היא – איך עושים את זה? איך מעודדים את המחוברות של העובדים לארגון?

תהליך ניהול הבידול האישי הינו תהליך המסייע לעובדים ולמנהלים בארגון לממש את הפוטנציאל שלהם בארגון, לקחת אחריות ולהגביר את תחושת המחוברות שלהם לארגון.

מחקרים מלמדים שהבידול האישי של העובדים והמנהלים מגביר את תחושת הסיפוק שלהם, את שביעות הרצון שלהם ממקום העבודה, את תחושת האחריות האישית ואת הנאמנות והמחוברות לארגון.

המודל הייחודי לגיבוש אסטרטגיית הבידול האישי של ד"ר טלי תאני-הררי מהווה בסיס לתהליך משמעותי, מובנה וקצר מועד שבסופו מוגדרת אסטרטגיה ברורה, אסטרטגיה המאפשרת לממש את הפוטנציאל האישי ולהרגיש מחוברים לארגון.

מנהלים מספרים

הרצאה לארגונים

בידול אישי ומחוברות ארגונית

סדנא לארגונים

בידול אישי ומחוברות ארגונית

קורס לארגונים

בידול אישי ומחוברות ארגונית

ליווי לארגונים ומנהלים

צרכנים מחפשים את המנהלים

הרצאה לארגונים: בידול אישי ומחוברות ארגונית – זה לא סותר, להיפך!

ההרצאה הינה מסע מרתק המאפשר להצטייד בתובנות חשובות אודות תהליך הבידול האישי. ההרצאה מבהירה את חשיבותו של התהליך, מציגה את הכלים המרכזיים בתהליך ומניעה לחשיבה אישית משמעותית ולפעולה.

הנושאים המרכזיים בהרצאה:

סדנא לארגונים: בידול אישי ומחוברות ארגונית – זה לא סותר, להיפך!

הסדנא מזמנת למשתתפים הכרות עם תהליך גיבוש אסטרטגיית הבידול האישי, עם עוצמותיו של התהליך בהיבט האישי ובהיבט הארגוני, תוך תרגול היישום של מרכיבי המודל.

הנושאים המרכזיים בסדנא:

קורס לארגונים: בידול אישי ומחוברות ארגונית – זה לא סותר, להיפך!

הקורס מאפשר הכרות, הבנה, יישום וגיבוש של תהליך ניהול אסטרטגיית הבידול האישי, תוך הקניית "ארגז הכלים" הנדרש הלכה למעשה לבניית אסטרטגיית בידול אישי אפקטיבית לאורך זמן. הקורס כולל גם הצגת פרקטיקות מרכזיות לחיזוקו של הבידול האישי.
במסגרת הקורס המשתפים מיישמים את התהליך באופן אישי – בונים את אסטרטגיית המיתוג האישי ומציגים את הבידול האישי בפני המשתתפים בקורס.

הנושאים המרכזיים בקורס:

ליווי ארגונים ומנהלים: צרכנים מחפשים את המנהלים שמאחורי המותגים:
איך יוצרים חיבור אפקטיבי בין הפירמה, המנהלים והצרכנים?

צרכנים כיום מחפשים את הפנים שמאחורי המותג, צרכנים מחפשים להתחבר לאנשים ורואים במנהלים חלק מרכזי באופן שהם מעריכים את המותג. על מנת לתת מענה למגמה זו חשוב לגבש את הבידול האישי של המנהלים הבכירים בארגון ולחבר את הבידול האישי של המנהלים למיתוג של הפירמה בהיבטים השונים (מיתוג מעסיק, מיתוג תאגידי, מיתוג המוצרים).

תהליך הליווי לארגונים ולמנהלים כולל מספר שלבים: